MESSAGE PONA BA SERVICE POLITIQUE YA EUROPE NA YA AMERIQUE NDENGE BAZO BLOQUER SITE YA BDM PO NA KOKA KOKOTISA MESSAGE TE NA NDENGE BA BEBISI QUALITÉ YABA FOTO OYO YA NDAMBU YA DICTIONNAIRE YA KONGO DIA NTOTELA ( NAYANGO SOKI BA SERVICE YA POLITIQUE YA EUROPE NA YA AMERIQUE ( USA ) BO FONGOLI PUBLICATION OYO TE BOKO FUTA 4 KILO YA OR PAR JOUR NA NDENGE PUBLICATION OYO EZA BLOQUER KOBANDA MUKOLO YA LIBOSO OYO EKOTAKI NA KATI YA SITE TI ETC., 1 KILO YA OR PONA PUBLICATION NA + 3 KILO YA OR OYO BAKONGO NIOSO BA KO KABOLA PO NA NDENGE BAZUI DROIT TE YA KOTANGA YANGO ELAKISI SOKI PUBLICATION OYO ESALI 2 MOIS BLOQUER BOKO FUTA 60 OU 62 X 4 KILO YA OR ETC.. + NA BA PUBLICATION MUSUSU OYO BO BLOQUER PO EKOTA TE NA KATI YA SITE NA YA BA NOMBRE NA BA KOMBO EBELE YA UNITE DE MESURE YA 11 KOMBO YA SYSTEME YA KILOMETRE NA 8 SYSTEME YA BAKOMBO YA LITRE NA 21 SYSTEME YA BAKOMBO YA KILO ETC… EPUI NA NDENGE BOKOTI NA KATI YA SITE NA ORDINATEUR YA MUSALA NA NDENGE BOYIBI PLUS DE 50.000 A 100.000 BA KOMBO YA DICTIONNAIRE OYO NAZALAKI KO BIMISA TO KO BONGISA YA KONGO DIA NTOTELA OYO BOZA NA DROIT TE YAKO ZUA YANGO PO EZA NDINGA NA BINO TE WANA EZA PENZA GRAVE, GRAVE, GRAVE PE BOKO YA KOZONGISA BAKOMBO NIOSO YA DICTIONNAIRE OYO BOYIBI NA JUSTICE YA KONGO DIA NTOTELA PE JUSTICE YA KONGO DIA NTOTELA MUTU AKOLANDELA YANGO PONA KO YEBA BA MBULA BONI BOKOTI NA KATI YA SITE NA ORDINATEUR OYO EZA YA BINO TE NA KANISI WANA BOKO FUTELANGO BA KILO YA OR YA MINGI KOLEKA EZA NDETI BA MILITAIRE YA EUROPE NA YA AMERIQUE ( USA ) BA KOTI NA TERRITOIRE YA KONGO DIA NTOTELA NA MINDUKI SIMA BA BANDI KO IMPOSER MIBEKO TO DICTATURE NA BANGO SIMA BA BANDI KO BOMA PE KO BEBISA BILOKO OYO EZA YA BANGO TE BOZALA MAYELE MINGI PO EUROPE NA AMERIQUE OYO BOVANDI BAKOLO NANGO EZA BANTU MUINDU NA BA AMERINDIEN BINO BOZA KAKA BA LOCATEUR NAKANISI BOYEBI NE NSAKU OYO AZALAKI MOKO YA BA MFUMU TO ROI KONGO OYO AZALAKI KO DIRIGER EUROPE TO ROME E MUNDELE ELAKISI MUTU OYO AZA NA LIMITE NA MAKANISI EZA NDEKO YA MUNDELU E SOKI OYEBISI MUNDELE CRIMINEL YA PARTI POLITIQUE KO BOMA TE AKOSALA NDETI AYOKI SIMA ATINDI MUNTU MUSUSU AKENDE KO BOMA MUNTU NA PLACE NAYE E MUNDELE ELAKISI LISUSU NDUNDU EZA PE KOMBO YA CHEF TO DIEU YA BA NDUNDU AVANDAKA NA MAYI SOKI NA OCEAN SOKI WAPI  DONC MUANA YA NDUNDU OYO MUNTU MUINDU A BOTA DONC ESENGELI BOYEBA KE MUNTU OYO ABOTA BINO MINDELE EZA BANTU MUINDU E BA RACE NIOSO YA MOKILI MOBIMBA MAMA TO PAPA NA BANGO EZA BANTU MUINDU DONC BOZALA MAYELE MINGI PO BOZA PE BA AUTEUR YA BANTU MUINDU OYO BAZO KUFA NA AFRIQUE MOBIMBA PO BINO NDE MUNTU BOZO TEKELA BA PRESIDENT CRIMINEL MINDUKI PO BA BOMA BANTU PE BOZO SALA NIOSO PO BANTU MUINDU NIOSO BA KUFA NA BA MALADE BOZO BIMISA YABA CORONA, NA KO FORCER BANTU BA FINA BA COOKIES PO  BOZUA  BA  ENERGIE NA BANGO   ETC.. PE BOZO SALA NIOSO PO BANTU MUINDU BA KOKA KO ZUA BA DROIT NA BANGO TE PO BA KOKA KO VIVRE MALAMU TE APARTIRE YA LELO SOKI MUKONGO MOKO AKUFI LISUSU TO NZOTO NAYE EMONANI TE EZALA NA AFRIQUE TO NA EUROPE TO NA MONDE MOBIMBA EKOZALA NA MUNTU YA EUROPE NA AMERIQUE NA BA PRESIDENT YA BA CRIMINEL OYO BOTIA PO BINO NDE BA AUTEUR YA BANTU OYO BAZO KUFA PE BINO NDE BOTIE BA PRESIDENT YA BA CRIMINEL NA MABELE YA KONGO DIA NTOTELA TANGU BOKO LONGOLA BA PRESIDENT OYO BOTIE NA MABELE YA KONGO DIA NTOTELA TE NIOSO OYO EKOYA EKOZALA NA MINTU NA BINO  ESENGELI PE KOYEBA KE KOBOMA MUNTU EZA KAKA NA MUNDUKI TE DONC SOKI PE MUNTU ASALI MIKOLO  MINGI A LIE TE AKOKI PE KO KUFA E NIOSO WANA EKOZALA NA MINTU NA BINO  E TANGU JUSTICE EKO KOTA NOMBRE YA BA KONGO OYO BA KUFI NA KI BOKONZI YA BA PRESIDENT OYO BAZA BA KONGO TE BA PRESIDENT WANA NA EUROPE NA AMERIQUE BA KO FUTA NA FAMILLE YA MUKONGO OYO AKUFI 3 HECTARE ELAKISI PRESIDENT WANA AKOFUTA 1 HECTARE YA MABELE YA LUVILA NAYE ET EUROPE PE AKOFUTA 1 HECTARE YA MABELE YA LUVILA OYO BISIKA BAWUTA ET AMERIQUE PE AKO FUTA 1 HECTARE YA MABELE YA LUVILA BISIKA BA WUTA E SOKI 10 BAKONGO BAKUFI PO BAZANGI BILOKO YA KOLIA TO MALADI TO NA MINDUKI  BOKO FUTA 30 HECTARE YA MABELE YA BA LUVILA NA BINO NA BA FAMILLE YA BA KONGO WANA ETC.. PO MUNTU OYO ATINDI BA BOMA MUNTU NA OYO ABOMI MUNTU WANA ELAKISI BANGO MIBALE MUNTU BA BOMI MUNTU WANA NASIMA NA NGO BANGO MIBALE PE ILFO BA BOMA BANGO PO MUNTU MOKO TE AZA NA DROIT YA KO BOMA MUNTU

MESSAGE PONA BA SERVICE POLITIQUE YA EUROPE NA YA AMERIQUE NDENGE BAZO BLOQUER SITE YA BDM PO NA KOKA KOKOTISA MESSAGE TE NA NDENGE BA BEBISI QUALITÉ YABA FOTO OYO YA NDAMBU YA DICTIONNAIRE YA KONGO DIA NTOTELA ( NAYANGO SOKI BA SERVICE YA POLITIQUE YA EUROPE NA YA AMERIQUE ( USA ) BO FONGOLI PUBLICATION OYO TE BOKO FUTA 4 KILO YA OR PAR JOUR NA NDENGE PUBLICATION OYO EZA BLOQUER KOBANDA MUKOLO YA LIBOSO OYO EKOTAKI NA KATI YA SITE TI ETC., 1 KILO YA OR PONA PUBLICATION NA + 3 KILO YA OR OYO BAKONGO NIOSO BA KO KABOLA PO NA NDENGE BAZUI DROIT TE YA KOTANGA YANGO ELAKISI SOKI PUBLICATION OYO ESALI 2 MOIS BLOQUER BOKO FUTA 60 OU 62 X 4 KILO YA OR ETC.. + NA BA PUBLICATION MUSUSU OYO BO BLOQUER PO EKOTA TE NA KATI YA SITE NA YA BA NOMBRE NA BA KOMBO EBELE YA UNITE DE MESURE YA 11 KOMBO YA SYSTEME YA KILOMETRE NA 8 SYSTEME YA BAKOMBO YA LITRE NA 21 SYSTEME YA BAKOMBO YA KILO ETC… EPUI NA NDENGE BOKOTI NA KATI YA SITE NA ORDINATEUR YA MUSALA NA NDENGE BOYIBI PLUS DE 50.000 A 100.000 BA KOMBO YA DICTIONNAIRE OYO NAZALAKI KO BIMISA TO KO BONGISA YA KONGO DIA NTOTELA OYO BOZA NA DROIT TE YAKO ZUA YANGO PO EZA NDINGA NA BINO TE WANA EZA PENZA GRAVE, GRAVE, GRAVE PE BOKO YA KOZONGISA BAKOMBO NIOSO YA DICTIONNAIRE OYO BOYIBI NA JUSTICE YA KONGO DIA NTOTELA PE JUSTICE YA KONGO DIA NTOTELA MUTU AKOLANDELA YANGO PONA KO YEBA BA MBULA BONI BOKOTI NA KATI YA SITE NA ORDINATEUR OYO EZA YA BINO TE NA KANISI WANA BOKO FUTELANGO BA KILO YA OR YA MINGI KOLEKA EZA NDETI BA MILITAIRE YA EUROPE NA YA AMERIQUE ( USA ) BA KOTI NA TERRITOIRE YA KONGO DIA NTOTELA NA MINDUKI SIMA BA BANDI KO IMPOSER MIBEKO TO DICTATURE NA BANGO SIMA BA BANDI KO BOMA PE KO BEBISA BILOKO OYO EZA YA BANGO TE BOZALA MAYELE MINGI PO EUROPE NA AMERIQUE OYO BOVANDI BAKOLO NANGO EZA BANTU MUINDU NA BA AMERINDIEN BINO BOZA KAKA BA LOCATEUR NAKANISI BOYEBI NE NSAKU OYO AZALAKI MOKO YA BA MFUMU TO ROI KONGO OYO AZALAKI KO DIRIGER EUROPE TO ROME E MUNDELE ELAKISI MUTU OYO AZA NA LIMITE NA MAKANISI EZA NDEKO YA MUNDELU E SOKI OYEBISI MUNDELE CRIMINEL YA PARTI POLITIQUE KO BOMA TE AKOSALA NDETI AYOKI SIMA ATINDI MUNTU MUSUSU AKENDE KO BOMA MUNTU NA PLACE NAYE E MUNDELE ELAKISI LISUSU NDUNDU EZA PE KOMBO YA CHEF TO DIEU YA BA NDUNDU AVANDAKA NA MAYI SOKI NA OCEAN SOKI WAPI DONC MUANA YA NDUNDU OYO MUNTU MUINDU A BOTA DONC ESENGELI BOYEBA KE MUNTU OYO ABOTA BINO MINDELE EZA BANTU MUINDU E BA RACE NIOSO YA MOKILI MOBIMBA MAMA TO PAPA NA BANGO EZA BANTU MUINDU DONC BOZALA MAYELE MINGI PO BOZA PE BA AUTEUR YA BANTU MUINDU OYO BAZO KUFA NA AFRIQUE MOBIMBA PO BINO NDE MUNTU BOZO TEKELA BA PRESIDENT CRIMINEL MINDUKI PO BA BOMA BANTU PE BOZO SALA NIOSO PO BANTU MUINDU NIOSO BA KUFA NA BA MALADE BOZO BIMISA YABA CORONA, NA KO FORCER BANTU BA FINA BA COOKIES PO BOZUA BA ENERGIE NA BANGO ETC.. PE BOZO SALA NIOSO PO BANTU MUINDU BA KOKA KO ZUA BA DROIT NA BANGO TE PO BA KOKA KO VIVRE MALAMU TE APARTIRE YA LELO SOKI MUKONGO MOKO AKUFI LISUSU TO NZOTO NAYE EMONANI TE EZALA NA AFRIQUE TO NA EUROPE TO NA MONDE MOBIMBA EKOZALA NA MUNTU YA EUROPE NA AMERIQUE NA BA PRESIDENT YA BA CRIMINEL OYO BOTIA PO BINO NDE BA AUTEUR YA BANTU OYO BAZO KUFA PE BINO NDE BOTIE BA PRESIDENT YA BA CRIMINEL NA MABELE YA KONGO DIA NTOTELA TANGU BOKO LONGOLA BA PRESIDENT OYO BOTIE NA MABELE YA KONGO DIA NTOTELA TE NIOSO OYO EKOYA EKOZALA NA MINTU NA BINO ESENGELI PE KOYEBA KE KOBOMA MUNTU EZA KAKA NA MUNDUKI TE DONC SOKI PE MUNTU ASALI MIKOLO MINGI A LIE TE AKOKI PE KO KUFA E NIOSO WANA EKOZALA NA MINTU NA BINO E TANGU JUSTICE EKO KOTA NOMBRE YA BA KONGO OYO BA KUFI NA KI BOKONZI YA BA PRESIDENT OYO BAZA BA KONGO TE BA PRESIDENT WANA NA EUROPE NA AMERIQUE BA KO FUTA NA FAMILLE YA MUKONGO OYO AKUFI 3 HECTARE ELAKISI PRESIDENT WANA AKOFUTA 1 HECTARE YA MABELE YA LUVILA NAYE ET EUROPE PE AKOFUTA 1 HECTARE YA MABELE YA LUVILA OYO BISIKA BAWUTA ET AMERIQUE PE AKO FUTA 1 HECTARE YA MABELE YA LUVILA BISIKA BA WUTA E SOKI 10 BAKONGO BAKUFI PO BAZANGI BILOKO YA KOLIA TO MALADI TO NA MINDUKI BOKO FUTA 30 HECTARE YA MABELE YA BA LUVILA NA BINO NA BA FAMILLE YA BA KONGO WANA ETC.. PO MUNTU OYO ATINDI BA BOMA MUNTU NA OYO ABOMI MUNTU WANA ELAKISI BANGO MIBALE MUNTU BA BOMI MUNTU WANA NASIMA NA NGO BANGO MIBALE PE ILFO BA BOMA BANGO PO MUNTU MOKO TE AZA NA DROIT YA KO BOMA MUNTU

X....Na Sengi…

Read more

.

.

.

.

< 2024 >
Juin
DLMMJVS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.

video
play-rounded-fill

.
90%
.
80%
.
70%


.
90%
.
80%
.
70%

.
90%
.
80%
.
70%

.
90%
.
80%
.
70%

Search

Back to Top